Permitting – Inuinnaqtun

Piyunautiliqiyit

Englishᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

Inoenait piyariaqagitut piyunaunmik itiriami hulijutiqariaganiluniit pijutiqaqtunik nugugitaagani agunahuarutinik agunahuaqtitijutinikluniit ukunani minguiqhiqvikni nunai, uqautauyunik Nunavumi Agiqatiriigunmi inuilu Aktuknigagut Ikayuuhianiklu Agiqatiriigutauyumi atuqtukhanik Knatami Umayuqaqviuyunik Nunani Tikitpaktunilu Tikmijanik Minguiqhiqvikni Nunavumi Nunataaqviuyumi Nunami.

Tamaita Inuinaugitut piyariaqaqtut piyunautimik itiriagani hulijutiqariaganilu, agunahuaqtitiyit, ilituqhaiyit pulaktulu. Tamaita manikhakhiurutit havauhiuyulu hulijutini, ukuagugituq Inuinaet agunahuaqtitiyit, piyariaqaqtut piyunaunmik.

Tuukhilaaqtutit piyunaunmik Kanatamiut Umayuliqiyiinit tikitinagu February 1-mi uvani:
Qaritauyakut titiqilvikmi: CWSPermitNorth@ec.gc.ca -mi
Hivayauta: 867-975-1220-mi

ACMC-kut ihivriuqhivaktut tamainik piyunautinik tuukhiutinik pipkaivlutiklu atuliquyamiknik ukunanga Kanatamiut Umayuliqiyinut una piyunaut tuniyauniaqmagaa imanakluniit.

%d bloggers like this: